IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Cps Cup Masters 2

Match Date: 2017-06-02
Match Discipline: Handgun
Match Director: Fyedorov Roman
Range Master: Kazakov Kirill
Stats Director: Merkelova Svetlana

Standard 
   1. Onshin, Nikolay V (RUS)
   2. Kopylov, Aleksey V 
   3. Petrushin, Evgeniy B 
   4. Galstyan, Aykaz D 
   5. Kalita, Vladimir A 
   6. Tuboltsev, Sergey V 
   7. Saprykin, Andrey V 
   8. Kuyumzhi, Aleksandr I 
   9. Pantyukhin, Dmitriy V 
  10. Lavrinenko, Andrey A 

Production 
   1. Fyedorov, Roman V (RUS)
   2. Venetskiy, Aleksandr V 
   3. Aliev, Timur R 
   4. Fedorov, Andrey S 
   5. Pakhomov, Danila I 
   6. Tyulenev, Aleksandr E 
   7. Deledivka, Inna V 
   8. Altynov, Maksim E 
   9. Kulishov, Andrey V 
  10. Manturov, Evgeniy D 

Production Lady
   1. Deledivka, Inna V (RUS)
   2. Gorbacheva, Irina V 
   3. Merkelova, Svetlana Y 
   4. Sadykova, Ekaterina V 
   5. Kuryanova, Marina M