IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Gepard Cup, Handgun

Match Date: 2017-06-24
Match Discipline: Handgun
Match Director: Kolyshkov Dmitriy; Solovich Oleg
Range Master: Rozhkov Artem
Stats Director: Tovstogan Ivan

Standard 
   1. Onshin, Nikolay V (RUS)
   2. Popov, Aleksey S 
   3. Gubin, Ilya N 
   4. Fyedorov, Roman V 
   5. Kalita, Vladimir A 
   6. Lipatov, Sergey A 
   7. Denisov, Arseniy G 
   8. Plotnikov, Aleksandr I 
   9. Obukh, Dmitriy S 
  10. Pantyukhin, Dmitriy V 

Classic 
   1. Venetskiy, Aleksandr V (RUS)
   2. Bogatyryev, Aleksey A 
   3. Babayan, Mikhail G 
   4. Chulenko, Yan V 
   5. Perskevich, Roman V 
   6. Kuzmin, Igor E 
   7. Rozanov, Yuriy A 
   8. Mendelev, Pavel V 
   9. Solovich, Oleg M 
  10. Potekhin, Viktor Y 

Production 
   1. Potapenko, Evgeniy V (RUS)
   2. Pakhomov, Danila I 
   3. Popov, Aleksandr V 
   4. Tyulenev, Aleksandr E 
   5. Medvednikov, Oleg V 
   6. Gakkel, Ivan A 
   7. Miroshnichenko, Aleksey V 
   8. Fedorov, Kirill A 
   9. Malov, Aleksandr Y 
  10. Gura, Evgeniy A 

Standard Lady
   1. Barinova, Mira V (RUS)
   2. Isupova, Natalya G 
   3. Melkova, Olga L 
   4. Orlova, Ekaterina V 
   5. Reveruk, Darya 

Production Senior
   1. Medvednikov, Oleg V (RUS)
   2. Rudenko, Aleksey I 
   3. Malyshev, Valeriy V 
   4. Popov, Sergey V 
   5. Medvednikov, Mikhail V