Match Results


Russian Handgun Cup, Final Round

Match Date: 2012-12-05
Match Discipline: Handgun
Match Director: Vyacheslav Denisov
Range Master: Krasimir Mihtiev
Stats Director: Zahariev Velizar

Open 
   1. Titov, Vladimir (RUS)
   2. Horejsi, Lenka 
   3. Topalov, Nikola 
   4. Novak, Lubor 
   5. Smirnov, Filipp 
   6. Boyarkin, Viktor 
   7. Efimov, Maksim 
   8. Maksimov, Aleksey 
   9. Shubin, Andrey 
  10. Agafonov, Aleksey 

Standard 
   1. Onshin, Nikolay (RUS)
   2. Potapenko, Evgeniy 
   3. Kiselev, Kirill 
   4. Nemykin, Mikhail 
   5. Betin, Aleksandr 
   6. Borgstrom, Stefan 
   7. Lipatov, Sergey 
   8. Rozhkov, Artem 
   9. Fedorov, Andrey 
  10. Zryachev, Nikolay 

Production 
   1. Grauffel, Eric (FRA)
   2. Liehne, Zdenek 
   3. Sebo, Robin 
   4. Torgashov, Pavel 
   5. Vysny, Marian 
   6. Venetskiy, Aleksandr 
   7. Gushchina, Mariya 
   8. Zapletal, Miroslav 
   9. Nikitin, Oleg 
  10. Voyno, Aleksey 

Standard Lady
   1. Barinova, Mira (RUS)
   2. Strumentova, Yuliya 
   3. Knyazeva, Elena 
   4. Minaeva, Margarita 
   5. Kutukova, Elena 

Production Lady
   1. Gushchina, Mariya (RUS)
   2. Nikolaeva, Svetlana 
   3. Chernenko, Anastasiya 
   4. Alipova, Yuliya 
   5. Makarova, Tatyana 

Production Junior
   1. Torgashov, Pavel (RUS)
   2. Lunin, Aleksandr 
   3. Akhmatshin, Aleksandr 
   4. Koloskov, Andrey 
   5. Stepanishcheva, Taisiya 

Standard Senior
   1. Efimov, Evgeniy (RUS)
   2. GERARD, Joel 
   3. Rudenko, Aleksey 
   4. Shutov, Sergey 
   5. Terentev, Sergey 

Production Senior
   1. Massa, Stefano (ITA)
   2. Medvednikov, Oleg 
   3. Reich, Rolf-Dieter 
   4. Kurbatskikh, Vasiliy 
   5. Malyshev, Valeriy