IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Archangel Michael Cup - Second Round 2017

Match Date: 2017-05-12
Match Discipline: Handgun
Match Director: Lubor Novak
Range Master: Artem Rozkov
Stats Director: Jan Stanek, Vasiliy Makov

Open 
   1. Boyarkin, Viktor A (RUS)
   2. Khalitov, Roman R 
   3. Vdovin, Evgeniy A 
   4. Oskirko, Sergey D 
   5. Ermolaev, Aleksandr V 
   6. Sokolov, Sergey V 
   7. Sokolov, Dmitriy V 
   8. Karelina, Alyena V 
   9. Burakin, Evgeniy S 
  10. Sikharulidze, Levani M 

Standard 
   1. Titov, Vladimir (RUS)
   2. Popov, Aleksey S 
   3. Onshin, Nikolay V 
   4. Kopylov, Aleksey V 
   5. Kalita, Vladimir A 
   6. Nemykin, Nikita M 
   7. Melnikov, Evgeniy Y 
   8. Deledivka, Vitaliy S 
   9. Makarova, Tatyana G 
  10. Velichkin, Denis E 

Classic 
   1. Venetskiy, Aleksandr V (RUS)
   2. Andreev, Sergey B 
   3. Bogatyryev, Aleksey A 
   4. Rozanov, Yuriy A 
   5. Rasnetsov, Andrey S 
   6. Ternovskiy, Aleksey I 
   7. Zaytsev, Yuriy K 
   8. Yakimov, Evgeniy Y 
   9. Kalinin, Dmitriy V 
  10. Kiuru, Yuriy N 

Production 
   1. DeCobos, Eduardo (ESP)
   2. Torgashov, Pavel A 
   3. Gushchina, Mariya M 
   4. Altushkin, Igor 
   5. Ivaskevicius, Saulius V 
   6. Potapenko, Evgeniy V 
   7. Voyno, Aleksey A 
   8. Markov, Aleksandr G 
   9. Neshel, Andrey M 
  10. Popov, Vladimir A 

Standard Lady
   1. Makarova, Tatyana G (RUS)
   2. Isupova, Natalya G 
   3. Zagulyaeva, Marina A 
   4. Ekkert, Natalya Y 
   5. Terenteva, Aleksandra K 

Production Lady
   1. Gushchina, Mariya M (RUS)
   2. Deledivka, Inna V 
   3. Kuznetsova, Olga V 
   4. Kirshneva, Larisa V 
   5. Kostromina, Svetlana V 

Standard Senior
   1. Petrushin, Evgeniy B (RUS)
   2. Serdyukov, Aleksey V 
   3. Kurbatskikh, Vasiliy A 
   4. Pushkarev, Sergey A 
   5. Prokhorov, Aleksandr V 

Production Senior
   1. Markov, Aleksandr G (RUS)
   2. Sologub, Aleksandr A 
   3. Kalinin, Oleg S 
   4. Panov, Yuriy G 
   5. Medvednikov, Oleg V