Match Results


Russian Handgun Cup, Third Round

Match Date: 2012-05-18
Match Discipline: Handgun
Match Director: Aleksandr Polegeshko
Range Master: Artem Rozhkov
Stats Director: Victoria Makovetskaya

Open 
   1. Vladimir Titov (RUS)
   2. Dmitriy Ostrovskiy 
   3. Sergey Rudov 
   4. Viktor Boyarkin 
   5. Aleksey Serdyukov 
   6. Ivan Godov 
   7. Dmitriy Terkunov 
   8. Yuriy Vopilov 
   9. Yuriy Panov 
  10. Yuriy Svyazhin 

Standard 
   1. Sergey Lipatov (RUS)
   2. Aleksandr Safikanov 
   3. Ramil Amirov 
   4. Aleksandr Polegeshko 
   5. Aleksander Rudov 
   6. Aleksandr Tarasov 
   7. Egor Xramov 
   8. Artem Ivakin 
   9. Sergey Glinskix 
  10. Iliya Gubin 

Production 
   1. Aleksey Pichugin (RUS)
   2. Mariya Gushchina 
   3. Aleksey Ragozin 
   4. Pavel Torgashov 
   5. Izenbaev, Albert 
   6. Gushchin, Mikhail 
   7. Kurbatskikh, Vasiliy 
   8. Zhuk, Aleksey 
   9. Naumov, Stepan 
  10. Bogatyrev, Aleksey