IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Archangel Michael Cup - Third Round 2017

Match Date: 2017-09-22
Match Discipline: Handgun
Match Director: Vladimir Titov
Range Master: Artem Rozhkov
Stats Director: Vasiliy Makov

Open 
   1. Boyarkin, Viktor A (RUS)
   2. Khalitov, Roman R 
   3. Nemykin, Mikhail S 
   4. Sikharulidze, Levani M 
   5. Karelina, Alyena V 
   6. Burakin, Evgeniy S 
   7. Ermolaev, Aleksandr V 
   8. Kropotov, Aleksandr L 
   9. Garipov, Alfred M 
  10. Zakurdaev, Mikhail Y 

Standard 
   1. Titov, Vladimir G (RUS)
   2. Onshin, Nikolay V 
   3. Popov, Aleksey S 
   4. Nemykin, Nikita M 
   5. Deledivka, Vitaliy S 
   6. Velichkin, Denis E 
   7. Kuyumzhi, Aleksandr I 
   8. Filippov, Nikolay A 
   9. Platonov, Sergey V 
  10. Kozhukhov, Aleksey M 

Classic 
   1. Venetskiy, Aleksandr V (RUS)
   2. Andreev, Sergey B 
   3. Rozanov, Yuriy A 
   4. Rasnetsov, Andrey S 
   5. Ternovskiy, Aleksey I 
   6. Lavrinenko, Andrey A 
   7. Kalinin, Dmitriy V 
   8. Zaytsev, Yuriy K 
   9. Andreychikov, Aleksandr V 
  10. Elkin, Aleksandr M 

Production 
   1. Torgashov, Pavel A (RUS)
   2. Voyno, Aleksey A 
   3. Gakkel, Ivan A 
   4. Vakhaniya, Ramazi R 
   5. Berdnikov, Sergey M 
   6. Neshel, Andrey M 
   7. Godov, Ivan A 
   8. Tuboltsev, Sergey V 
   9. Panov, Yuriy G 
  10. Popov, Aleksandr V 

Standard Lady
   1. Kuznetsova, Olga V (RUS)
   2. Isupova, Natalya G 
   3. Zagulyaeva, Marina A 
   4. Ekkert, Natalya Y 
   5. Kostromina, Svetlana V 

Standard Senior
   1. Sologub, Aleksandr A (RUS)
   2. Nazmiev, Viktor V 
   3. Mikov, Aleksandr B 
   4. Prikhodko, Igor V 
   5. ** Serdyukov, Aleksey V ** 

Production Senior
   1. Panov, Yuriy G (RUS)
   2. Malyshev, Valeriy V 
   3. Popov, Sergey V 
   4. Lyaskovskiy, Aleksandr V 
   5. Efimov, Venegdit I