IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Cps Cup Masters Final

Match Date: 2017-12-08
Match Discipline: Handgun
Match Director: Fyedorov Roman
Range Master: Kazakov Kirill, Kupriyanov Kirill
Stats Director: Merkelova Svetlana

Open 
   1. Rudov, Sergey Y (RUS)
   2. Sikharulidze, Levani M 
   3. Rudov, Aleksandr S 
   4. Kondrukh, Anatoliy I 
   5. Basov, Aleksey N 
   6. Salikov, Oleg V 
   7. Kuznetsov, Yuriy D 
   8. Belyasov, Sergey A 
   9. Kuznetsova, Dina Y 
  10. ** Konkov, Sergey N ** 

Standard 
   1. Onshin, Nikolay V (RUS)
   2. Gubin, Ilya N 
   3. Kuyumzhi, Aleksandr I 
   4. Kopylov, Aleksey V 
   5. Babayan, Mikhail G 
   6. Galstyan, Aykaz D 
   7. Lipatov, Sergey A 
   8. Burchuladze, Nikolay S 
   9. Denisov, Arseniy G 
  10. Pantyukhin, Dmitriy V 

Classic 
   1. Venetskiy, Aleksandr V (RUS)
   2. Andreev, Sergey B 
   3. Gura, Evgeniy A 
   4. Chulenko, Yan V 
   5. Ternovskiy, Aleksey I 
   6. Matvienko, Dmitriy Y 
   7. Ulitin, Aleksey V 
   8. Pushkarev, Sergey A 
   9. Potekhin, Viktor Y 
  10. Ternovskaya, Lyudmila A 

Production 
   1. Potapenko, Evgeniy V (RUS)
   2. Polyakov, Andrey V 
   3. Kondrukh, Anatoliy A 
   4. Fedorov, Andrey S 
   5. Novikov, Dmitriy S 
   6. Petrov, Dmitriy A 
   7. Manturov, Evgeniy D 
   8. Voyno, Aleksey A 
   9. Fyedorov, Roman V 
  10. Aliev, Timur R 

Production Lady
   1. Drozdenko, Sofya A (RUS)
   2. Merkelova, Svetlana Y 
   3. Mishnyeva, Aleksandra P 
   4. Kuryanova, Marina M 
   5. Fadeeva, Ekaterina A 

Standard Senior
   1. Gubin, Ilya N (RUS)
   2. Sanzharevskiy, Aleksandr D 
   3. Stefanyuk, Vadim S 
   4. Malyshev, Valeriy V 
   5. Shubin, Mikhail M 

Production Senior
   1. Medvednikov, Oleg V (RUS)
   2. Anashkin, Andrey G 
   3. Pakhomov, Dmitriy P 
   4. Gromadzkiy, Konstantin B 
   5. Prilipko, Viktor A