IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Russian Asia 2017

Match Date: 2017-08-17
Match Discipline: Handgun
Match Director: Kolobov Aleksey
Range Master: Travkin Artem
Stats Director: Boyko Maksim

Standard 
   1. Gunkin, Ivan D (RUS)
   2. Travkin, Artem A 
   3. Khmara, Dmitriy V 
   4. Matrokhin, Stanislav G 
   5. Kostyuk, Yakov A 
   6. Kozhukhov, Aleksey M 
   7. Filippov, Nikolay A 
   8. Zakharenko, Aleksey A 
   9. Kozhukhov, Mikhail A 
  10. Anikin, Anatoliy P 

Classic 
   1. Kolobov, Aleksey V (RUS)
   2. Moiseenko, Andrey A 
   3. Pavlov, Roman V 
   4. Nikiforov, Pavel V 
   5. Erygin, Roman Y 
   6. Truevtsev, Nikolay V 
   7. Alimov, Igor M 
   8. Malcev, Aleksey S 
   9. Strelnikov, Evgeniy Y 
  10. Zakusilo, Dmitriy A 

Production 
   1. Tuboltsev, Sergey V (RUS)
   2. Venetskiy, Aleksandr V 
   3. Latyshev, Evgeniy V 
   4. Sumin, Pavel A 
   5. Vodvud, Viktor Z 
   6. Dyachenko, Denis E 
   7. Boyarov, Evgeniy I 
   8. Kelarev, Vladimir Y 
   9. Kuznetsov, Dmitriy N 
  10. Ovodkov, Dmitriy A 

Standard Lady
   1. Kostromina, Svetlana V (RUS)
   2. Kruk, Natalya B 
   3. Papulovskaya, Natalya I 
   4. Khaliulina, Marina V 
   5. Kazakova, Svetlana V 

Standard Senior
   1. Sidorov, Sergey N (RUS)
   2. Alferov, Aleksandr I 
   3. Smetanin, Oleg A 
   4. Amosov, Konstantin A 
   5. Abramov, Viktor B 

Production Senior
   1. Stafeevskiy, Nikolay N (RUS)
   2. Molodtsov, Aleksey V 
   3. Safronov, Anatoliy Y 
   4. Khamidulin, Sergey V 
   5. Sakhonenko, Vladislav V