IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Belarus Handgun Open Cup 2017

Match Date: 2017-09-30
Match Discipline: Handgun
Match Director: Evgeniy Lovtsov
Range Master: Shabaylov Evgeniy
Stats Director: Narkevich Eduard

Standard 
   1. Kopylov, Aleksey V (RUS)
   2. Onshin, Nikolay V 
   3. Babayan, Mikhail G 
   4. Saprykin, Andrey V 
   5. Surmanov, Roman V 
   6. Galstyan, Aykaz D 
   7. Sokolov, Dmitriy A 
   8. Gunkin, Ivan D 
   9. Pantyukhin, Dmitriy V 
  10. Zinchenko, Aleksandr V 

Classic 
   1. Andreev, Sergey B (RUS)
   2. Solovich, Oleg M 
   3. Artsiukh, Maksim 
   4. Lantsman, Lazar G 
   5. Artsiukh, Yauheni 
   6. Санец, Елена 
   7. Межуев, Алексей 
   8. Воробьева, Наталья 
   9. Струтынский, Владимир 
  10. Narkevich, Eduard C 

Production 
   1. Siuniakou, Andrei (BLR)
   2. Nadolski, Igor 
   3. Tuboltsev, Sergey V 
   4. Altynov, Maksim E 
   5. Sadyryn, Yury 
   6. Sadovskiy, Yuriy V 
   7. Lovtsov, Evgeniy A 
   8. Shabaylov, E. 
   9. Latyshev, Aleksandr V 
  10. Khokhlov, Sergey A 

Standard Lady
   1. Koptseva, Kristina S (RUS)
   2. Terenteva, Aleksandra K 
   3. Ekkert, Natalya Y 
   4. Sadovskaya, Anisiya Y 
   5. Guseva, Elena A 

Production Lady
   1. Gordeychuk, Elena A (RUS)
   2. Furman, Maryna 
   3. Sadykova, Ekaterina V 
   4. Zhloba, Svetlana 
   5. Fadeeva, Ekaterina A