Match Results


Russian Shotgun Cup, First Round

Match Date: 2012-07-20
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Aleksandr Polegeshko
Range Master: Sergey Shutov
Stats Director: Victoria Makovetskaya

Open 
   1. Orlov, Sergey (RUS)
   2. Ilin, Aleksandr 
   3. Mubarakov, Ramazan 
   4. Dmitriev, Vadim 
   5. Languev, Ivan 
   6. Venetskiy, Aleksandr 
   7. Terentev, Mikhail 
   8. Ermolaev, Aleksandr 
   9. Eremin, Nikolay 
  10. Elistratov, Andrey 

Standard 
   1. Chamyan, Vladimir (RUS)
   2. Shevchenko, Sergey 
   3. Verkholantsev, Aleksandr 
   4. Kabakov, Aleksandr 
   5. Steshin, Vladimir 
   6. Goncharov, Viktor 
   7. Vershinin, Vladimir 
   8. Zasukhin, Konstantin 
   9. Fidarov, Aleksandr 
  10. Panov, Yuriy 

Standard Manual 
   1. Mashechkov, Artyem (RUS)
   2. Skvortsov, Sergey 
   3. Shashin, Konstantin 
   4. Korkodinov, Vladimir 
   5. Salikov, Oleg 
   6. Glinskikh, Sergey 
   7. Maslyaev, Aleksey 
   8. Kicha, Dmitriy 
   9. Leoshin, Mikhail 
  10. Utrobin, Andrey