Match Results


Volskiy Match

Match Date: 2012-04-07
Match Discipline: Handgun
Match Director: Alexander Milyukov
Range Master: Krasimir Mikhtiev
Stats Director: Dar'ya Chayka

Standard 
   1. Evgeniy Potapenko (RUS)
   2. Mariya Gushchina 
   3. Mikhail Gushchin 
   4. Alexandr Khrapovitskiy 
   5. Aleksey Borisov 
   6. Yevgenijs Zils 
   7. Kristina Petkova 
   8. Ekaterina Nedoshchak 
   9. Aleksey Dudenko 
  10. Vadim Vakhovskiy 

Production 
   1. Zaur Tautiev (UKR)
   2. Alexandr Fedorchuk 
   3. Oleg Petrov 
   4. Ruslan Luzhevskiy 
   5. Valeriy Karpenko 
   6. Denis Volochaev 
   7. Ivan Kuznetsov 
   8. Alexandr Kutsak 
   9. Andrey Malinovskiy 
  10. Konstantin Khomenko 

Standard Lady
   1. Mariya Gushchina (RUS)
   2. Kristina Petkova 
   3. Ekaterina Nedoshchak 
   4. Olga Korolyova 
   5. Alexandra Alyosha