Match Results


100 Years Free Thessaloniki Pistol Cup

Match Date: 2012-09-16
Match Discipline: Handgun
Match Director: SOULIS GEORGIOS
Range Master: MIKE ZAFIRIDIS
Stats Director: SASLIS THEODOROS

Open 
   1. TIRAKIS IOANNIS (GRE)
   2. MIRISKLAVOS THEOD 
   3. GOUFAS PLOUTON 
   4. SAVELIDIS CHARAL 
   5. MANIADIS STAVROS 
   6. TOPALIDIS VASIL 
   7. SOULIS GEOR 
   8. ALIGIZAKIS DIMITR 
   9. NIKOLOPOULOS DIMITR 
  10. SIDERIDIS GEOR 

Standard 
   1. VERGOS APOSTOLPOS (GRE)
   2. ANASTASIOU IOANNIS 
   3. CHAMLATZIS SMOL 
   4. PAPADOPOULOS GEORG 
   5. OIKONOMIDIS KONST 
   6. PAPADOPETRAKIS CHRISTOS 
   7. TOPOUZIS KONST 
   8. GEORGANTAS ATHAN 
   9. KONSTANTINIDIS ASKLIP 
  10. EFSTRATIOU NEOF 

Production 
   1. KALONIKIDIS ARIS (GRE)
   2. ARVANITIDIS SYMEON 
   3. POZLOVSKI PAVLOS 
   4. PANAGOPOULOS STAVROS 
   5. MELISSOPOULOS MICHAIL 
   6. PANAGOPOULOS APOST 
   7. TSINTOGIANNIS ARGYR 
   8. KOULELIS ILIAS 
   9. ROMANOS CHRIST 
  10. CHATZIPRODROMOU DIMITR 

Standard Senior
   1. PAPADOPOULOS GEORG (GRE)
   2. TOPOUZIS KONST 
   3. KONSTANTINIDIS ASKLIP 
   4. EFSTRATIOU NEOF 
   5. NIKOPOULOS PERIKLIS 

Production Senior
   1. KALONIKIDIS ARIS (GRE)
   2. PANAGOPOULOS APOSTOLOS 
   3. ROMANOS CHRISTOS 
   4. CHATZIPRODROMOU DIMITR 
   5. ZISOPOULOS STERGIOS