IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Russian Cup, Rifle, 3 Stage, Perm

Match Date: 2017-08-01
Match Discipline: Rifle
Match Director: Sevryugin Vladimir
Range Master: Chegodaev Sergey
Stats Director: Chegodaeva Arina

Open Semi-Auto 
   1. Evpak, Vadim A (RUS)
   2. Petukhov, Aleksandr G 
   3. Kobelev, Dmitriy A 
   4. Shevchenko, Evgeniy V 
   5. Khmelnitskiy, Aleksey V 
   6. Oskirko, Sergey 
   7. Chegodaev, Sergey 
   8. Nugaev, Rustam F 
   9. Kolotov, Mikhail S 
  10. Gladkovskiy, Albert M