IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


«cps Cup Masters 3»

Match Date: 2017-10-13
Match Discipline: Handgun
Match Director: Fyedorov Roman
Range Master: Kazakov Kirill
Stats Director: Merkelova Svetlana

Open 
   1. Rudov, Sergey Y (RUS)
   2. Kondrukh, Anatoliy I 
   3. Rudov, Aleksandr S 
   4. Basov, Aleksey N 
   5. Taldykin, Vitaliy Y 
   6. Kuznetsov, Yuriy D 
   7. Konkov, Sergey N 
   8. Kuznetsova, Dina Y 
   9. Salikov, Oleg V 
  10. Bukarev, Denis N 

Standard 
   1. Onshin, Nikolay V (RUS)
   2. Gubin, Ilya N 
   3. Kopylov, Aleksey V 
   4. Babayan, Mikhail G 
   5. Izenbaev, Albert A 
   6. Burchuladze, Nikolay S 
   7. Deledivka, Vitaliy S 
   8. Lipatov, Sergey A 
   9. Amirov, Ramil R 
  10. Lavrinenko, Andrey A 

Classic 
   1. Venetskiy, Aleksandr V (RUS)
   2. Andreev, Sergey B 
   3. Mitishev, Rizvan R 
   4. Matvienko, Dmitriy Y 
   5. Ternovskiy, Aleksey I 
   6. Chulenko, Yan V 
   7. Rozanov, Yuriy A 
   8. Ulitin, Aleksey V 
   9. Abdulin, Kamil A 
  10. Pushkarev, Sergey A 

Production 
   1. Potapenko, Evgeniy V (RUS)
   2. Kondrukh, Anatoliy A 
   3. Ragozin, Aleksey V 
   4. Voyno, Aleksey A 
   5. Manturov, Evgeniy D 
   6. Kalimullin, Aleksey R 
   7. Novikov, Dmitriy S 
   8. Polyakov, Andrey V 
   9. Fedorov, Andrey S 
  10. Fyedorov, Kirill A 

Standard Lady
   1. Terenteva, Aleksandra K (RUS)
   2. Ekkert, Natalya Y 
   3. Melkova, Olga L 
   4. Abramova, Tatyana M 
   5. Zagulyaeva, Marina A 

Production Lady
   1. Gordienko, Ekaterina D (RUS)
   2. Tabachenko, Ekaterina V 
   3. Deledivka, Inna V 
   4. Gorbacheva, Irina V 
   5. Merkelova, Svetlana Y 

Production Junior
   1. Novikov, Dmitriy S (RUS)
   2. Fyedorov, Kirill A 
   3. Demidov, Ivan A 
   4. Abramov, Ivan A 
   5. Agafonova, Yuliya V 

Standard Senior
   1. Gubin, Ilya N (RUS)
   2. Sanzharevskiy, Aleksandr D 
   3. Malyshev, Valeriy V 
   4. Stefanyuk, Vadim S 
   5. Shubin, Mikhail M