IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Russian Cup, Rifle, 1 Stage

Match Date: 2017-01-19
Match Discipline: Rifle
Match Director: Terebenin Aleksey
Range Master: Chernousov Dmitriy
Stats Director: Kurnikov Maksim

Open Semi-Auto 
   1. Svatikov, Gleb V (RUS)
   2. Orlov, Sergey V 
   3. Mustakaev, Damir F 
   4. Venetskiy, Aleksandr V 
   5. Mikhaylov, Vadim V 
   6. Romanov, Ivan A 
   7. Shorvaev, Aleksandr E 
   8. Bliznetsov, Konstantin L 
   9. Grachev, Anton S 
  10. Shkoda, Maksim Y 

Standard Semi-Auto 
   1. Gubich, Georgiy N (RUS)
   2. Konev, Vitaliy N 
   3. Shutov, Aleksandr S 
   4. Popov, Aleksandr V 
   5. Alborov, Alan K 
   6. Denisov, Arseniy G 
   7. Nazarov, Anton Y 
   8. Repin, Vladimir A 
   9. Chamyan, Vladimir A 
  10. Popov, Vladimir A 

Open Semi-Auto Lady
   1. Sveshnikova, Mariya A (RUS)
   2. Rumyantseva, Natalya V 
   3. Shvarts, Mariya V 
   4. Pilipenko, Yulianna I 
   5. ** Puzireva, A N ** 

Standard Semi-Auto Lady
   1. Shalimova, M A (RUS)
   2. Tereshina, A S 
   3. Korobova, M S 
   4. Guzhvenko, E I 
   5. Glyant, A R 

Open Semi-Auto Senior
   1. Tochilin, Sergey V (RUS)
   2. Oskirko, Sergey D 
   3. Pushkarev, Sergey A 
   4. Anashkin, Andrey G 
   5. Arbuzov, Andrey V