IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Archangel Michael Cup/russian Cup (handgun) - 1st

Match Date: 2017-02-24
Match Discipline: Handgun
Match Director: Lubor Novak
Range Master: Alexander Szabo
Stats Director: Wieslaw GENO Sioda

Open 
   1. Grauffel, Erik (FRA)
   2. Boyarkin, Viktor A 
   3. Khalitov, Roman R 
   4. Ermolaev, Aleksandr V 
   5. Karelina, Alyena V 
   6. Oskirko, Sergey D 
   7. Sikharulidze, Levani M 
   8. Burakin, Evgeniy S 
   9. Abravitov, Igor V 
  10. Kryuchkov, Vyacheslav G 

Standard 
   1. De Cobos, Eduardo (ESP)
   2. Onshin, Nikolay V 
   3. Popov, Aleksey S 
   4. Kopylov, Aleksey V 
   5. Gubin, Iliya 
   6. Nemykin, Mikhail S 
   7. Fyedorov, Roman V 
   8. Lunin, Aleksandr A 
   9. Nemykin, Nikita M 
  10. Deledivka, Vitaliy S 

Classic 
   1. Venetskiy, Aleksandr V (RUS)
   2. Ragozin, Aleksey V 
   3. Ashikhmin, Dmitriy V 
   4. Bogatyryev, Aleksey A 
   5. Denishchuk, Andrey Y 
   6. Travkin, Artem A 
   7. Perskevich, Roman V 
   8. Ternovskiy, Aleksey I 
   9. Solovich, Oleg M 
  10. Kuzmin, Igor E 

Production 
   1. Torgashov, Pavel A (RUS)
   2. Potapenko, Evgeniy V 
   3. Voyno, Aleksey A 
   4. Ivaskevicius, Saulius V 
   5. Berdnikov, Sergey M 
   6. Miroshnichenko, Aleksey V 
   7. Fedorov, Andrey S 
   8. Polyakov, Andrey V 
   9. Gura, Evgeniy A 
  10. Neshel, Andrey M 

Standard Lady
   1. Makarova, Tatyana G (RUS)
   2. Efimova, Elena E 
   3. Isupova, Natalya G 
   4. Kuznetsova, Olga V 
   5. Ekkert, Natalya Y 

Production Lady
   1. Deledivka, Inna V (RUS)
   2. Tabachenko, Ekaterina V 
   3. Gorbacheva, Irina V 
   4. Shevchenko, Natalya V 
   5. Golofastova, Olga V 

Production Junior
   1. Abramov, Ivan A (RUS)
   2. Morozova, Anastasiya A 
   3. Solovev, Nikita A 
   4. Pyatkov, Pavel A 
   5. Shabanov, Maksim D 

Standard Senior
   1. Gubin, Iliya (RUS)
   2. Prokhorov, Aleksandr V 
   3. Serdyukov, Aleksey V 
   4. Pushkarev, Sergey A 
   5. Arefev, Oleg I 

Production Senior
   1. Markov, Aleksandr G (RUS)
   2. Panov, Yuriy G 
   3. Sologub, Aleksandr A 
   4. Kalinin, Oleg S 
   5. Medvednikov, Oleg V