Match Results


100 Years FreeThessaloniki Shotgun Cup

Match Date: 2012-09-15
Match Discipline: Shotgun
Match Director: SOULIS GEORGIOS
Range Master: MIKE ZAFIRIDIS
Stats Director: SAZLIS THEODOROS

Open 
   1. IGOR JANKOVIC (SER)
   2. GOUFAS PLOUTON 
   3. MPECHTSOUDIS APOSTOLOS 
   4. PAPADOPETRAKIS CHRISTOS 
   5. SAVELIDIS CHARAL 
   6. SOULIS GEORGIOS 
   7. CHASOGIA EFSTATHIA 
   8. TOPOUZIS KONST 
   9. PAPADIMAS ANDREAS 
  10. EFSTRATIOU NEOF 

Standard 
   1. GORAN JANKOVIC (SER)
   2. MICHAILOVIC NIKOLA 
   3. ANASTASIOU IOANNIS 
   4. GRAVANIS EVAGELOS 
   5. VERGOS APOSTOLOS 
   6. VASILIOU STERGIOS 
   7. PINDOURIS KONST 
   8. KATEFIDIS STAVROS 
   9. TOPALIDIS VASILIOS 
  10. SASLIS THEODOROS 

Open Senior
   1. MPECHTSOUDIS APOSTOLOS (GRE)
   2. SAVELIDIS CHARAL 
   3. SOULIS GEORGIOS 
   4. EFSTRATIOU NEOF 
   5. CHIOTAKIS ODISSEAS