Match Results


Ukraine Handgun Open

Match Date: 2012-04-29
Match Discipline: Handgun
Match Director: Alexandr Milukov
Range Master: Denis Bezvershenko
Stats Director: Victor Yefimovich

Standard 
   1. Potapenko, Evgeniy (RUS)
   2. Gushchina, Maria 
   3. Kiselev, Kirill 
   4. Karpenko, Valerij 
   5. Amirov, Ramil 
   6. Dudenko, Oleksiy 
   7. Tsinkovskij, Vladimir 
   8. Vahovskiy, Vadim 
   9. Khrestin, Oleksandr 
  10. Taran, Mikhail 

Production 
   1. Tautiev, Zaur (UKR)
   2. Fedorchuk, Alexandr 
   3. Shevchenko, Sergej 
   4. Luzhevskij, Ruslan 
   5. Petrov, Oleg 
   6. Volochaev, Denis 
   7. Romanchuk, Maksym 
   8. Milyukov, Alexander 
   9. Malinovskiy, Andrey 
  10. Gniedoy, Sergiy 

Standard Lady
   1. Gushchina, Maria (RUS)
   2. Petrushina, Zoya 
   3. Yafremava, Alena 
   4. Bykava, Natallia 
   5. Volskaja, Evgenija 

Standard Senior
   1. Rudenko, Alexey (RUS)
   2. Afanasyev, Andrej 
   3. Boyko, Igor 
   4. Romanov, Sergej 
   5. Goncharenko, Nikolay