Match Results


Ukraine Shotgun Open

Match Date: 2012-09-16
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Milyukov Alexander
Range Master: Kuznetsov Ivan
Stats Director: Nagornyy Viktor

Open 
   1. Shymchenko, Aleksandr (UKR)
   2. Braginsky, Igor 
   3. Voyno, Alexey 
   4. Klenov, Oleg 
   5. Vasin, Vitaliy 
   6. Voyno, Alexander 
   7. SHALNYEV, VIKTOR 
   8. Zhilyak, Alexey 
   9. Glotenko, Alexander 
  10. ** Shchybria, Mykola ** 

Standard 
   1. Konov, Sergey (RUS)
   2. Zagurnyi, Igor 
   3. Zamerets, Aleksandr 
   4. Liakh, Viktor 
   5. Nagirnyak, Yurij 
   6. Portianko, Pavlo 
   7. Badera, Vasyl 
   8. Mitrofanov, Artem 
   9. Milyukov, Alexander 
  10. Luzhevsky, Ruslan 

Standard Manual 
   1. Streltsov, Sergii (UKR)
   2. Petrov, Oleg 
   3. Pedchenko, Vitalii 
   4. Khrestin, Oleksandr 
   5. Topilin, Ievgen 
   6. Klimenko, Vadim 
   7. Fedotov, Oleksandr 
   8. Maslovskiy, Mihail 
   9. Abbasov, Ruslan 
  10. Nagornyy, Viktor