IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Moscow Shotgun Open

Match Date: 2017-06-23
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Languev I.A.
Range Master: Mazhonok A.F.
Stats Director: Duplinskaya Ya.N.

Open 
   1. Anikin, Roman B (RUS)
   2. Pogudin, Andrey S 
   3. Kichaykin, Maksim S 
   4. Dorin, Stanislav A 
   5. Lykov, Aleksandr A 
   6. Kudryavtsev, Oleg V 
   7. Makeev, Aleksandr M 
   8. Ageev, Aleksandr S 
   9. Fedchin, Anton S 
  10. Golovanov, Stanislav A 

Standard 
   1. Konov, Sergey A (RUS)
   2. Malanukha, Aleksey L 
   3. Skopin, Maksim Y 
   4. Zakharov, Anton O 
   5. Chamyan, Vladimir A 
   6. Goncharov, Mikhail V 
   7. Abashev, Marat A 
   8. Boytsov, Evgeniy V 
   9. Dikarev, Andrey N 
  10. Vovk, Dmitriy A 

Standard Manual 
   1. Nikolaev, Yuriy V (RUS)
   2. Urbanovich, Anton V 
   3. Kapliev, Andrey V 
   4. Kozmin, Viktor V 
   5. Karpinskiy, Stepan N 
   6. Kudryavtsev, Andrey B 
   7. Ratner, Arseniy L 
   8. Bogoevich, Predrag G 
   9. Antipov, Aleksey A 
  10. Odintsov, Aleksey A