IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Russia Open 2017

Match Date: 2017-10-05
Match Discipline: Handgun
Match Director: Eugeniy Eropolov
Range Master: Andrei Fjodorov
Stats Director: Viktoria Makovetskaja

Standard 
   1. Foka, Bogdan O (RUS)
   2. Serdyukov, Aleksey V 
   3. Bondarev, Grigoriy A 
   4. Tsapin, Igor V 
   5. Pushkarev, Sergey A 
   6. Shestoperov, Pavel A 
   7. Budarin, Gennadiy A 
   8. Petukhov, Aleksandr G 
   9. Ivakin, Artem V 
  10. Khramykh, Sergey A 

Production 
   1. Markov, Ivan A (RUS)
   2. Elkin, Aleksandr M 
   3. Vyaltsev, Nikolay S 
   4. Tomurov, Evgeniy S 
   5. Deryabin, Igor S 
   6. Popov, Aleksey V 
   7. Kraynev, Sergey A 
   8. Tsegalko, Anna A 
   9. Ovsyannikov, Aleksey A 
  10. Syuryaev, Roman V 

Production Senior
   1. Ovsyannikov, Aleksey A (RUS)
   2. Popov, Sergey V 
   3. Tsegalko, Aleksandr N 
   4. Myasnikov, Andrey O 
   5. Ermizin, Aleksandr B