IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Cps Cup Masters 1

Match Date: 2017-02-10
Match Discipline: Handgun
Match Director: Fyedorov Roman
Range Master: Kazakov Kirill
Stats Director: Merkelova Svetlana

Open 
   1. Rudov, Aleksandr S (RUS)
   2. Kondrukh, Anatoliy I 
   3. Basov, Aleksey N 
   4. Sikharulidze, Levani M 
   5. Kuznetsov, Yuriy D 
   6. Zasukhin, Konstantin E 
   7. Korotkov, Aleksandr P 
   8. Salikov, Oleg V 
   9. Kupriyanov, Kirill S 
  10. Yunichkin, Aleksandr S 

Standard 
   1. Onshin, Nikolay V (RUS)
   2. Kopylov, Aleksey V 
   3. Babayan, Mikhail G 
   4. Saprykin, Andrey V 
   5. Izenbaev, Albert A 
   6. Pantyukhin, Dmitriy V 
   7. Denisov, Arseniy G 
   8. Kuyumzhi, Aleksandr I 
   9. Novikov, Dmitriy S 
  10. Sanzharevskiy, Aleksandr D 

Production 
   1. Potapenko, Evgeniy V (RUS)
   2. Fyedorov, Roman V 
   3. Venetskiy, Aleksandr V 
   4. Kondrukh, Anatoliy A 
   5. Nikitin, Oleg A 
   6. Fedorov, Andrey S 
   7. Ragozin, Aleksey V 
   8. Aliev, Timur R 
   9. Pishchulyev, Aleksey V 
  10. Polyakov, Andrey V 

Production Lady
   1. Tabachenko, Ekaterina V (RUS)
   2. Gorbacheva, Irina V 
   3. Deledivka, Inna V 
   4. Mishnyeva, Aleksandra P 
   5. Merkelova, Svetlana Y 

Production Junior
   1. Fyedorov, Kirill A (RUS)
   2. Demidov, Ivan A 
   3. Abramov, Ivan A 
   4. Skotnikov, Daniil A 
   5. ** Pakhomov, Danila I ** 

Standard Senior
   1. Sanzharevskiy, Aleksandr D (RUS)
   2. Pushkarev, Sergey A 
   3. Arefev, Oleg I 
   4. Salomatin, Yuriy V 
   5. Stefanyuk, Vadim S 

Production Senior
   1. Ragozin, Aleksey V (RUS)
   2. Shchyegolev, Igor O 
   3. Konkov, Sergey N 
   4. Medvednikov, Oleg V 
   5. ** Gromadzkiy, Konstantin B **