Match Results


Russian National Shotgun

Match Date: 2012-06-08
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Aleksandr Polegeshko
Range Master: Artem Travkin
Stats Director: Victoria Makovetskaya

Open 
   1. Novikov, Vladimir (RUS)
   2. Orlov, Sergey 
   3. Koshkin, Ivan 
   4. Braginsky, Igor 
   5. Dmitriev, Vadim 
   6. Ilin, Vsevolod 
   7. Kirisenko, Andrey 
   8. Minakov, Evgeniy 
   9. Denisov, Vyacheslav 
  10. Khalitov, Roman 

Standard 
   1. Danilovich, Pavel (RUS)
   2. Vikharev, Andrey 
   3. Konov, Sergey 
   4. Shevchenko, Sergey 
   5. Avdeev, Kirill 
   6. Skopin, Maksim 
   7. Pravednikov, Vladimir 
   8. Fersakov, Vasiliy 
   9. Goncharov, Viktor 
  10. Vladimirov, Anton 

Standard Manual 
   1. Petukhov, Aleksandr (RUS)
   2. Shashin, Konstantin 
   3. Mashechkov, Artyem 
   4. Skvortsov, Sergey 
   5. Salikov, Oleg 
   6. Lipin, Ilya 
   7. Nikolaev, Yuriy 
   8. Zamula, Vitaliy 
   9. Yunyev, Denis 
  10. Kononenko, Pavel 

Modified 
   1. Voyno, Aleksey (RUS)
   2. Chamyan, Vladimir 
   3. Voyno, Aleksandr 
   4. Venetskiy, Aleksandr 
   5. Nevolin, Aleksey 
   6. Myagkikh, Roman 
   7. Chernousov, Dmitriy 
   8. Chegodaev, Sergey 
   9. Zasukhin, Konstantin 
  10. Kropotov, Aleksandr