Match Results


Russian Handgun Cup, Sixth Round

Match Date: 2012-09-21
Match Discipline: Handgun
Match Director: Aleksandr Polegeshko
Range Master: Artem Travkin
Stats Director: Victoria Makovetskaya

Standard 
   1. Potapenko, Evgeniy (RUS)
   2. Polegeshko, Aleksander 
   3. Mikhaylov, Vladislav 
   4. Terkunov, Dmitrey 
   5. Derbenev, Roman 
   6. Glinskikh, Sergey 
   7. Myshelov, Sergey 
   8. Budarin, Gennadiy 
   9. Derr, Evgeniy 
  10. Koval, Arnold 

Production 
   1. Kondruh, Anatoliy A (RUS)
   2. Gubin, Ilya 
   3. Kurbatskih, Vasiliy 
   4. Stepanov, Oleg 
   5. Rozanov, Yuriy 
   6. Travkin, Artem 
   7. Kurushin, Anatoliy 
   8. Kolobov, Aleksey 
   9. Dyachenko, Denis 
  10. Sumin, Pavel