Match Results


Russian Shotgun Cup, Final Round

Match Date: 2012-08-25
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Shutov, Sergey
Range Master: Rozhkov, Artem
Stats Director: Ermizin, Alexander

Open 
   1. Mubarakov, Ramazan (RUS)
   2. Kirisenko, Andrey 
   3. Dmitriev, Vadim 
   4. Orlov, Sergey 
   5. Ilin, Vsevolod 
   6. Minakov, Evgeniy 
   7. Ivashko, Aleksandr 
   8. Voyno, Aleksey 
   9. Shorvaev, Aleksandr 
  10. Voyno, Aleksandr 

Standard 
   1. Konov, Sergey (RUS)
   2. Shevchenko, Sergey 
   3. Chamyan, Vladimir 
   4. Pravednikov, Vladimir 
   5. Steshin, Vladimir 
   6. Kabakov, Aleksandr 
   7. Shutov, Aleksandr 
   8. Goncharov, Viktor 
   9. Bondarchuk, Konstantin 
  10. Fedorov, Dmitriy 

Standard Manual 
   1. Petukhov, Aleksandr (RUS)
   2. Mashechkov, Artyem 
   3. Korkodinov, Vladimir 
   4. Shashin, Konstantin 
   5. Nikolaev, Yuriy 
   6. Alekseenko, Aleksey 
   7. Sivkov, Sergey 
   8. Glinskikh, Sergey 
   9. Maslyaev, Aleksey 
  10. Bosykh, Aleksandr 

Modified 
   1. Myagkikh, Roman (RUS)
   2. Chernousov, Dmitriy 
   3. Nevolin, Aleksey 
   4. Dudarev, Ilya 
   5. Chernousov, Evgeniy 
   6. Zasukhin, Konstantin 
   7. Kropotov, Aleksandr 
   8. Yakovlev, Vladimir 
   9. Tatarkin, Aleksey 
  10. Denisov, Aleksey