IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Moscow Cup 2017

Match Date: 2017-04-20
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Languev I.A.
Range Master: Mazhonok A.F.
Stats Director: Duplinskaya Ya.N.

Open 
   1. Dorin, Stanislav A (RUS)
   2. Kharitonov, Vladimir V 
   3. Anikin, Roman B 
   4. Klyuchevskiy, Sergey A 
   5. Yakovlev, Denis S 
   6. Kichaykin, Maksim S 
   7. Makeev, Aleksandr M 
   8. Stepanov, Maksim I 
   9. Korablev, Roman V 
  10. Languev, Ivan A 

Standard 
   1. Romanov, Ivan A (RUS)
   2. Malanukha, Aleksey L 
   3. Kisyelkin, Dmitriy N 
   4. Zakharov, Anton O 
   5. Bessonov, Sergey V 
   6. Kuzmichev, Aleksey A 
   7. Goncharov, Mikhail V 
   8. Pan, Dmitriy O 
   9. Batanov, Vadim A 
  10. Pobuta, Vitaliy A 

Standard Manual 
   1. Orlov, Pavel V (RUS)
   2. Nikolaev, Yuriy V 
   3. Zakharov, Denis V 
   4. Urbanovich, Anton V 
   5. Kozmin, Viktor V 
   6. Karpinskiy, Stepan N 
   7. Antipov, Aleksey A 
   8. Odintsov, Aleksey A 
   9. Ratner, Arseniy L 
  10. Gudov, Nikolay V