IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Hellenic Rifle Natrionals

Match Date: 2017-10-08
Match Discipline: Rifle
Match Director: Vasilios Leventis
Range Master: Mixalis Zafeiridis
Stats Director: Anna Katsikopoulou

Open Manual 
   1. Tsintogiannis Arg (GRE)
   2. Anastasiou Ioannis 
   3. Rammos Nikolaos 
   4. Kralis Bisarion 
   5. Daliannis Andreas 
   6. Arapkoules Ioannis 
   7. Siananis Evaggelos 
   8. Chairopoulos Stefanos 
   9. Mpampaitis Ioannis 
  10. Gounaris Alexandros 

Standard Semi-Auto 
   1. Zafeiridis Sotirios (GRE)
   2. Kyriakou Panagiota 
   3. Sdraka Marina 
   4. Tsitsiriggou Crysoula 
   5. Kavatzh Apostolia 
   6. Seliou Eleni 
   7. Xatzopoulos Ioannis 
   8. Leventis Vasilios 
   9. Gkoulaxiotis Theofanis 
  10. Sarianidis Grigorios 

Standard Manual 
   1. Sifakis Fanouris (GRE)
   2. Kandilis Dimitrios 
   3. Tsiavos Georgios 
   4. Kourdis Efstathios 
   5. Galanakis Panagiotis 
   6. Korakidis Asterios 
   7. Kourdis Ioannis 
   8. Zafeiridis Michalis 
   9. Karvela Christos 
  10. Gavalas Petros 

Standard Semi-Auto Lady
   1. Sdraka Marina (GRE)
   2. Tsitsirigou Crysoula 
   3. Seliou Eleni 
   4. Vasiliou Anastasia 
   5. Katsikopoulou Aggela 

Standard Semi-Auto Junior
   1. Kyriakou Panagiota (GRE)
   2. Kavatzh Apostolia 
   3. Xatzopoulos Ioannis 
   4. Sarianidis Grigorios 
   5. Vasiliou Iordanis 

Standard Manual Junior
   1. Kourdis Efstathios (GRE)
   2. Galanakis Panagiotis 
   3. Korakidis Asterios 
   4. Karvelas Christos 
   5. Andritsos Georgios 

Open Manual Senior
   1. Arapkoules Ioannis (GRE)
   2. Chairopoulos Stefanos 
   3. Goynaris Alexandros 
   4. Chairopoulos Kon/nos 
   5. Karakontopoulos Kon/nos