IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Russian Cup, Rifle, 2 Stage

Match Date: 2017-04-21
Match Discipline: Rifle
Match Director: Fedorov Andrey
Range Master: Travkin Artem
Stats Director: Nesterova Natalia

Open Semi-Auto 
   1. Ushakov, Mikhail A (RUS)
   2. Orlov, Sergey V 
   3. Mustakaev, Damir F 
   4. Ivanov, Ivan S 
   5. Pichugin, Alexey V 
   6. Votyakov, Sergey V 
   7. Kononenko, Pavel A 
   8. Romanov, Ivan A 
   9. Shorvaev, Aleksandr E 
  10. Petukhov, Aleksandr G 

Open Manual 
   1. Khalitov, Roman R (RUS)
   2. Khramov, Egor 
   3. Ivashko, Aleksandr V 
   4. Tyurin, Alexey A 
   5. Shashin, Konstantin V 
   6. Perfilyev, Oleg V 
   7. Dmitriev, Vadim A 
   8. Basov, Alexey N 
   9. Karelina, Alyena V 
  10. Terentev, Mikhail G 

Standard Semi-Auto 
   1. Gubich, Georgiy N (RUS)
   2. Nazarov, Anton Y 
   3. Popov, Alexander 35 V 
   4. Alborov, Alan K 
   5. Konev, Vitaliy N 
   6. Shutov, Alexander S 
   7. Melyushkevichev, Artur E 
   8. Denisov, Arseniy G 
   9. Kalinin, Evgeny N 
  10. Repin, Vladimir A 

Open Semi-Auto Lady
   1. Sveshnikova, Mariya A (RUS)
   2. Pilipenko, Yulianna I 
   3. Shvarts, Mariya V 
   4. Chernenko, Anastasiya V 
   5. Tompakova, Mariya V 

Standard Semi-Auto Lady
   1. Shalimova, Mariya A (RUS)
   2. Puzyreva, Anna N 
   3. Korobova, Mariya S 
   4. Merkulova, Elena D 
   5. Guzhvenko, Elena I 

Open Semi-Auto Senior
   1. Tochilin, Sergey V (RUS)
   2. Oskirko, Sergey D 
   3. Ermolaev, Aleksandr V 
   4. Burakin, Evgeniy S 
   5. Solovich, Oleg M