Match Results


Russian Handgun Cup, Second Round

Match Date: 2012-05-12
Match Discipline: Handgun
Match Director: Vyacheslav Denisov
Range Master: Andrei Fedorov
Stats Director: Dmitriy Petrov

Standard 
   1. Evgeniy Potapenko (RUS)
   2. Aleksey Fedotov 
   3. Maksim Efimov 
   4. Kirill Kiselev 
   5. Sergey Lipatov 
   6. Artem Rozhkov 
   7. Dmitriy Korotaev 
   8. Nikolay Zryachev 
   9. Mikhail Belov 
  10. Mikhail Nemykin 

Production 
   1. Pavel Torgashov (RUS)
   2. Aleksey Voyno 
   3. Mariya Gushchina 
   4. Albert Izenbaev 
   5. Aleksandr Venetskiy 
   6. Aleksey Khvatikov 
   7. Aleksey Ragozin 
   8. Aleksandr Voyno 
   9. Mira Barinova 
  10. Mikhail Gushchin 

Production Lady
   1. Mariya Gushchina (RUS)
   2. Mira Barinova 
   3. Anastasiya Vetrova 
   4. Yuliya Strumentova 
   5. Zoya Petrushina