Match Results


Eleftheria Shotgun

Match Date: 2012-03-17
Match Discipline: Shotgun
Match Director: SOUMALEYRIS DINOS
Range Master: MANTZARIDIS CHRISTOS
Stats Director: KATHAREIOS CHRISTOS

Open 
   1. JANKOVIC IGOR (SER)
   2. SOULIS GEORGE 
   3. PAPADOPETRAKIS CHR 
   4. EXARCHOS KOSTAS 
   5. KATHAREIOS IOANNIS 
   6. CHASOGIA EYST 
   7. FARMAKIS KOST 
   8. FRAGOULI MARIA 
   9. MANTZARIDIS CHRISTOS 
  10. TSANH KL 

Standard 
   1. JANCOVIC GOR (SER)
   2. MIHAJLOVIC NIK 
   3. THEODOSIS H 
   4. ANASTASIOU IOANNIS 
   5. KATHAREIOS CHR 
   6. TZALLAS GEORGE 
   7. TSIAVOS THEMIS 
   8. TSIAVOS GEORGE 
   9. XAFIRIDIS SOT 
  10. PAPAPETROS K 

Modified 
   1. RAKETIC BRAN (SER)
   2. ARAPKOULES IOANNIS 
   3. GIANAKOS KOSTS 
   4. XAFIRIDIS MICHAL 
   5. KELESHS DHM 
   6. FOTH AIKAT 
   7. KARDOULIAS SP 
   8. GELADAS AGG 
   9. STAVRIANAKIS B 
  10. GALANI LAMP