IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Russia Handgun Nationals - 2017

Match Date: 2017-08-11
Match Discipline: Handgun
Match Director: Vladimir Titov / Lubor Novak
Range Master: Rozhkov Artyem
Stats Director: Vitezslav Kubac / Vasiiy Makov

Open 
   1. Boyarkin, Viktor A (RUS)
   2. Kamenicek, Martin 
   3. Khalitov, Roman R 
   4. Karchev, Daniil O 
   5. Kondrukh, Anatoliy A 
   6. Nemykin, Mikhail S 
   7. Sikharulidze, Levani M 
   8. Maksimov, Aleksey V 
   9. Sokolov, Sergey V 
  10. Ermolaev, Aleksandr V 

Standard 
   1. Popov, Aleksey S (RUS)
   2. Titov, Vladimir G 
   3. Onshin, Nikolay V 
   4. Lunin, Aleksandr A 
   5. Gubin, Ilya N 
   6. Kalita, Vladimir A 
   7. Barsukov, Aleksandr V 
   8. Kopylov, Aleksey V 
   9. Markov, Aleksandr G 
  10. Saprykin, Andrey V 

Classic 
   1. Venetskiy, Aleksandr V (RUS)
   2. Ragozin, Aleksey V 
   3. Ashikhmin, Dmitriy V 
   4. Mitishev, Rizvan R 
   5. Andreev, Sergey B 
   6. Rozanov, Yuriy A 
   7. Kolobov, Aleksey V 
   8. Ternovskiy, Aleksey I 
   9. Denishchuk, Andrey Y 
  10. Solovich, Oleg M 

Production 
   1. De Cobos, Eduardo (ESP)
   2. Igor, Altushkin 
   3. Torgashov, Pavel A 
   4. Gushchina, Mariya M 
   5. Pichugin, Aleksey V 
   6. Potapenko, Evgeniy V 
   7. Voyno, Aleksey A 
   8. Sakharov, Artem M 
   9. Berdnikov, Sergey M 
  10. Miroshnichenko, Aleksey V 

Open Lady
   1. Karelina, Alyena V (RUS)
   2. Isupova, Natalya G 
   3. Ivochkina, Evgeniya V 
   4. Ryzhova, Ekaterina Y 
   5. Serkova, Darya E 

Standard Lady
   1. Drozdenko, Sofya A (RUS)
   2. Efimova, Elena E 
   3. Barinova, Mira V 
   4. Chernenko, Anastasiya V 
   5. Pilipenko, Yulianna I 

Classic Lady
   1. Bukareva, Olga V (RUS)
   2. Kalugina, Anna S 
   3. Pakhomova, Lyudmila V 
   4. Merkelova, Svetlana Y 
   5. Ternovskaya, Lyudmila A 

Production Lady
   1. Gushchina, Mariya M (RUS)
   2. Gordienko, Ekaterina D 
   3. Deledivka, Inna V 
   4. Tabachenko, Ekaterina V 
   5. Gorbacheva, Irina V 

Production Junior
   1. Fedorov, Kirill A (RUS)
   2. Pakhomov, Danila I 
   3. Nemykin, Nikita M 
   4. Novikov, Dmitriy S 
   5. Pyatkov, Pavel A 

Open Senior
   1. Sokolov, Sergey V (RUS)
   2. Ermolaev, Aleksandr V 
   3. Oskirko, Sergey D 
   4. Kondrukh, Anatoliy I 
   5. Burakin, Evgeniy S 

Standard Senior
   1. Gubin, Ilya N (RUS)
   2. Markov, Aleksandr G 
   3. Petrushin, Evgeniy B 
   4. Serdyukov, Aleksey V 
   5. Kurbatskikh, Vasiliy A 

Classic Senior
   1. Ragozin, Aleksey V (RUS)
   2. Ternovskiy, Aleksey I 
   3. Solovich, Oleg M 
   4. Anashkin, Andrey G 
   5. Lantsman, Lazar G 

Production Senior
   1. Panov, Yuriy G (RUS)
   2. Sologub, Aleksandr A 
   3. Medvednikov, Oleg V 
   4. Malyshev, Valeriy V 
   5. Pakhomov, Dmitriy P