IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Open Championship Of The Republic Of Adygea

Match Date: 2017-04-14
Match Discipline: Handgun
Match Director: Komarnitskiy A.N.
Range Master: Travkin A.A.
Stats Director: Kovalenko M.V.

Standard 
   1. Onshin, Nikolay V (RUS)
   2. Kopylov, Aleksey V 
   3. Kalita, Vladimir A 
   4. Gunkin, Ivan D 
   5. Tsapin, Igor V 
   6. Filippov, Nikolay A 
   7. Makoev, Alibek R 
   8. Sokolov, Aleksey N 
   9. Ruyatkin, Oleg P 
  10. Pushkarev, Sergey A 

Production 
   1. Torgashov, Pavel A (RUS)
   2. Kalimullin, Aleksey R 
   3. Sigunyaev, Aleksey V 
   4. Neshel, Andrey M 
   5. Kokurin, Gennadiy L 
   6. Suprun, Anton V 
   7. Zudin, Dmitriy I 
   8. Kotov, Igor S 
   9. Travkin, Artem A 
  10. Kozhukhov, Aleksey M