IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Russian Handgun Cup 2017. 5th Stage

Match Date: 2017-10-20
Match Discipline: Handgun
Match Director: Marina Zagulyaeva
Range Master: Artem Rozhkov
Stats Director: Yalya Duplinskaya

Open 
   1. Kondrukh, Anatoliy A (RUS)
   2. Velichkin, Denis E 
   3. Sikharulidze, Levani M 
   4. Taldykin, Vitaliy Y 
   5. Galstyan, Aykaz D 
   6. Oskirko, Sergey D 
   7. Basov, Aleksey N 
   8. Abravitov, Igor V 
   9. Oksanichenko, Sergey Y 
  10. Isupov, Denis V 

Standard 
   1. Onshin, Nikolay V (RUS)
   2. Popov, Aleksey S 
   3. Titov, Vladimir G 
   4. Lunin, Aleksandr A 
   5. Pashkov, Gurgen G 
   6. Gubin, Ilya N 
   7. Fyedorov, Roman V 
   8. Babayan, Mikhail G 
   9. Denisov, Arseniy G 
  10. Kopylov, Aleksey V 

Classic 
   1. Venetskiy, Aleksandr V (RUS)
   2. Ragozin, Aleksey V 
   3. Andreev, Sergey B 
   4. Ashikhmin, Dmitriy V 
   5. Chulenko, Yan V 
   6. Rozanov, Yuriy A 
   7. Mitishev, Rizvan R 
   8. Perskevich, Roman V 
   9. Pushkarev, Sergey A 
  10. Mendelev, Pavel V 

Production 
   1. Potapenko, Evgeniy V (RUS)
   2. Gushchina, Mariya M 
   3. Miroshnichenko, Aleksey V 
   4. Elbaev, Anzor B 
   5. Efimov, Maksim E 
   6. Gura, Evgeniy A 
   7. Deledivka, Inna V 
   8. Gordienko, Ekaterina D 
   9. Voyno, Aleksey A 
  10. Markov, Aleksandr G 

Standard Lady
   1. Kuznetsova, Olga V (RUS)
   2. Terenteva, Aleksandra K 
   3. Gordeychuk, Elena A 
   4. Ekkert, Natalya Y 
   5. Abramova, Tatyana M 

Production Lady
   1. Gushchina, Mariya M (RUS)
   2. Deledivka, Inna V 
   3. Gordienko, Ekaterina D 
   4. Gorbacheva, Irina V 
   5. Kuznetsova, Aleksandra E 

Standard Senior
   1. Gubin, Ilya N (RUS)
   2. Sanzharevskiy, Aleksandr D 
   3. Tomashko, Yuriy O 
   4. Arefev, Oleg I 
   5. Morenov, Aleksandr V 

Production Senior
   1. Markov, Aleksandr G (RUS)
   2. Pakhomov, Dmitriy P 
   3. Medvednikov, Oleg V 
   4. Gromadzkiy, Konstantin B 
   5. Malashkin, Sergey E