IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Russian Central Region Championship

Match Date: 2017-10-06
Match Discipline: Handgun
Match Director: Kosorotikov Ivan
Range Master: Rozhkov Artem
Stats Director: Finogenov Aleksey

Standard 
   1. Venetskiy, Aleksandr V (RUS)
   2. Pantyukhin, Dmitriy V 
   3. Gunkin, Ivan D 
   4. Malyshev, Valeriy V 
   5. Sokolov, Dmitriy A 
   6. Koptseva, Kristina S 
   7. Grishin, Ivan V 
   8. Mori, Pavel G 
   9. Barsukov, Nikolay V 
  10. Trofimov, Aleksey Y 

Production 
   1. Potapenko, Evgeniy V (RUS)
   2. Fyedorov, Roman V 
   3. Gura, Evgeniy A 
   4. Ovodkov, Dmitriy A 
   5. Olichek, Dmitriy A 
   6. Kurnosau, Aliaksei Y 
   7. Latyshev, Aleksandr V 
   8. Abramov, Ivan A 
   9. Surmanov, Roman V 
  10. Shulman, Andrey I