Match Results


Shotgun Cup

Match Date: 2004-11-07
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Kostas Exarchos
Range Master: Michalis Zafiridis
Stats Director: Joyce Ginni

Open 
   1. K. Exarchos (GRE)
   2. G. Tertsis 
   3. D. Kazakeas 
   4. P. Giltidis 
   5. A. Pigadas 
   6. P. Leontaridis 
   7. K. Lambroulis 
   8. K. Farmakis 
   9. N. Kaxeris 
  10. K. Piteni 

Standard 
   1. M. Zafiridis (GRE)
   2. N. Kosmaras 
   3. P. Kotsanas 
   4. D, Polizois 
   5. E. Tsairoglou 
   6. K. Topouzis 
   7. D. Voggos 
   8. I. Pilarinos 
   9. A. Pliakos 
  10. G. Dimas 

Modified 
   1. K. Soumalevris (GRE)
   2. D. Petsios 
   3. N. Petridis 
   4. P. Theodoropoulos 
   5. F. Mitsios 
   6. K. Zoukas 
   7. El. Saouridou 
   8. E. Panagiotou 
   9. A. Valvi 
  10. G. Soumelevris