Match Results


Russian Cup, Round 2 Shotgun

Match Date: 2019-05-16
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Pichugin Aleksey
Range Master: Shutov S.A.
Stats Director: Deryabin Igor

Open 
   1. Pomiluyko, Dmitriy A (RUS)
   2. Kharitonov, Vladimir V 
   3. Subbotin, Vladimir O 
   4. Yakovlev, Denis S 
   5. Kichaykin, Maksim S 
   6. Golovanov, Stanislav A 
   7. Lykov, Aleksandr A 
   8. Kudryavtsev, Oleg V 
   9. Kasatkin, Andrey V 
  10. Tkachev, Pavel A 

Standard 
   1. Romanov, Ivan A (RUS)
   2. Malanukha, Aleksey L 
   3. Konov, Sergey A 
   4. Skopin, Maksim Y 
   5. Batanov, Vadim A 
   6. Demyanov, Egor A 
   7. Zakharov, Anton O 
   8. Abashev, Marat A 
   9. Vishnyakov, Aleksey S 
  10. Kolobaev, Dmitriy S 

Standard Manual 
   1. Urbanovich, Anton V (RUS)
   2. Nikolaev, Yuriy V 
   3. Kapliev, Andrey V 
   4. Kozmin, Viktor V 
   5. Ratner, Arseniy L 
   6. Antipov, Aleksey A 
   7. Gribakh, Konstantin B 
   8. Chelnokov, Ivan A 
   9. Torgashin, Roman A 
  10. Mutovkin, Aleksandr S 

Modified 
   1. Bessonov, Sergey V (RUS)
   2. Safonov, Vladimir A 
   3. Korneev-Preobrazhenskiy, Denis A 
   4. Goncharov, Mikhail V 
   5. Kunaev, Sergey V 
   6. Kuzmichev, Aleksey A 
   7. Zepalin, Dmitriy Y 
   8. Pegachev, Daniil S 
   9. Ermolov, Maksim V 
  10. Karaev, Timur V 

Open Lady
   1. Bobrusova-Deyviz, Elena A (RUS)
   2. Lepilina, Svetlana Y 
   3. Nurlatova, Olga A 
   4. Chukhareva, Elena V 
   5. Vorobeva, Natalya A