Match Results


Kickstart (i Etap Kubka Moskovskoy Oblasti)

Match Date: 2019-01-07
Match Discipline: Handgun
Match Director: Oleg Nikitin
Range Master: Artem Rozhkov
Stats Director: Oleg Nikitin

Standard 
   1. Pashkov, Gurgen G (RUS)
   2. Elbaev, Anzor B 
   3. Onshin, Nikolay V 
   4. Galstyan, Aykaz D 
   5. Babayan, Mikhail G 
   6. Izenbaev, Albert A 
   7. Deledivka, Vitaliy S 
   8. Mashurov, Mikhail N 
   9. Kalkaev, Mikhail V 
  10. Tyulenev, Aleksandr E 

Production 
   1. Venetskiy, Aleksandr V (RUS)
   2. Molchanov, Sergey V 
   3. Petrov, Dmitriy A 
   4. Ilin, Aleksey N 
   5. Komlev, Aleksey V 
   6. Zudin, Dmitriy I 
   7. Vakhaniya, Ramazi R 
   8. Koksharov, Nikolay A 
   9. Trofimov, Vladimir V 
  10. Serdyukov, Aleksey V 

Production Senior
   1. Serdyukov, Aleksey V (RUS)
   2. Pakhomov, Dmitriy P 
   3. Medvednikov, Oleg V 
   4. Prokhorov, Aleksandr V 
   5. Malyshev, Valeriy V