Match Results


Speed Cup

Match Date: 2018-07-06
Match Discipline: Handgun
Match Director: Posadkov Aleksandr
Range Master: Onshin Nikolay
Stats Director: Tovstogan Ivan

Standard 
   1. Onshin, Nikolay V (RUS)
   2. Popov, Aleksey S 
   3. Pashkov, Gurgen G 
   4. Kalita, Vladimir A 
   5. Petrikin, Dmitriy 
   6. Izenbaev, Albert A 
   7. Denisov, Arseniy G 
   8. Nemykin, Nikita M 
   9. Khalimov, Vladimir V 
  10. Babayan, Mikhail G 

Classic 
   1. Andreev, Sergey B (RUS)
   2. Pushkarev, Sergey A 
   3. Rozanov, Yuriy A 
   4. Denishchuk, Andrey Y 
   5. Solovich, Oleg M 
   6. Mendelev, Pavel V 
   7. Suetin, Artem G 
   8. Potekhin, Viktor Y 
   9. Ternovskaya, Lyudmila A 
  10. Lantsman, Lazar G 

Production 
   1. Torgashov, Pavel A (RUS)
   2. Kondrukh, Anatoliy A 
   3. Neshel, Andrey M 
   4. Tyulenev, Aleksandr E 
   5. Gura, Evgeniy A 
   6. Vakhaniya, Ramazi R 
   7. Morozov, Igor V 
   8. Abrosimov, Igor V 
   9. Egorov, Daniil V 
  10. Zakharov, Egor A 

Standard Lady
   1. Ekkert, Natalya Y (RUS)
   2. Melkova, Olga L 
   3. Koptseva, Kristina S 
   4. Iodko, Olga A 
   5. Danchenko, Tatyana 

Production Senior
   1. Malyshev, Valeriy V (RUS)
   2. Ternovskiy, Aleksey I 
   3. Myasnikov, Andrey O 
   4. Kolyshkov, Dmitriy A 
   5. Prilipko, Viktor A