Match Results


Russian National Campionship 2018

Match Date: 2018-09-13
Match Discipline: Handgun
Match Director: Andrey Fyedorov
Range Master: Artyem Rozhkov
Stats Director: Makovetskaya V.

Standard 
   1. Potapenko, Evgeniy V (RUS)
   2. Titov, Vladimir G 
   3. Lunin, Aleksandr A 
   4. Popov, Aleksey S 
   5. Onshin, Nikolay V 
   6. Elbaev, Anzor B 
   7. Kalita, Vladimir A 
   8. SAPRYKIN, ANDREY V 
   9. Panachev, Leonid G 
  10. Nemykin, Nikita M 

Classic 
   1. Venetskiy, Aleksandr V (RUS)
   2. Ragozin, Aleksey V 
   3. Kulishov, Andrey V 
   4. Amirov, Ramil R 
   5. Mitishev, Rizvan R 
   6. Andreev, Sergey B 
   7. Petrushin, Evgeniy B 
   8. Bogatyryev, Aleksey A 
   9. Denishchuk, Andrey Y 
  10. Rozanov, Yuriy A 

Production 
   1. Vyaltsev, Nikolay S (RUS)
   2. Tsernikel, Viktor A 
   3. Altynov, Maksim E 
   4. Deryabin, Igor S 
   5. Budnitskiy, Mikhail V 
   6. Klyenkin, Sergey V 
   7. Tomurov, Evgeniy S 
   8. Bondarev, Grigoriy A 
   9. Terkunov, Dmitriy V 
  10. Uba, Eduard N 

Standard Lady
   1. Efimova, Elena E (RUS)
   2. Terenteva, Aleksandra K 
   3. Gordeychuk, Elena A 
   4. Isupova, Natalya G 
   5. Tsegalko, Anna A 

Standard Senior
   1. Serdyukov, Aleksey V (RUS)
   2. Sologub, Aleksandr A 
   3. Pakhomov, Dmitriy P 
   4. Khramykh, Sergey A 
   5. Ternovskiy, Aleksey I 

Classic Senior
   1. Ragozin, Aleksey V (RUS)
   2. Petrushin, Evgeniy B 
   3. Pushkarev, Sergey A 
   4. Solovich, Oleg M 
   5. Zaytsev, Yuriy K 

Production Senior
   1. Ovsyannikov, Aleksey A (RUS)
   2. Myasnikov, Andrey O 
   3. Kubasov, Vladimir S 
   4. Tsegalko, Aleksandr N 
   5. Martynov, Gleb E 

Standard Super Senior
   1. Medvednikov, Oleg V (RUS)
   2. Sanzharevskiy, Aleksandr D 
   3. Malyshev, Valeriy V 
   4. Ermizin, Aleksandr B 
   5. ** Vasilev, Aleksandr V **