Match Results


Russian Central Region Championship

Match Date: 2018-09-08
Match Discipline: Handgun
Match Director: Evgeniy Lovtsov
Range Master: Strutynskiy Vladimir
Stats Director: Evgeniya Lovtsova

Standard 
   1. Onshin, Nikolay V (RUS)
   2. Deledivka, Vitaliy S 
   3. Galstyan, Aykaz D 
   4. Mashurov, Mikhail N 
   5. Pantyukhin, Dmitriy V 
   6. Sokolov, Dmitriy A 
   7. Grishin, Ivan V 
   8. Ternovskiy, Aleksey I 
   9. Denisov, Vyacheslav G 
  10. Karagedov, Igor B 

Production 
   1. Venetskiy, Aleksandr V (RUS)
   2. Altynov, Maksim E 
   3. Gura, Evgeniy A 
   4. Kurnosau, Aliaksei Y 
   5. Deledivka, Inna V 
   6. Sadyryn, Yury 
   7. Mutovkin, Aleksandr S 
   8. Semenov, Kirill A 
   9. Yakutik, Vitaly 
  10. Raychenok, Andrey N 

Revolver 
   1. Yakutik, Vitaliy (BLR)
   2. Lykov, Aleksandr A 
   3. Siuniakou, Andrei 
   4. Davydov, Denis E 
   5. Kuzin, Igor P 
   6. Chaban, Yuriy V 
   7. Sazonov, Vladislav V 
   8. Khokhlov, Sergey A 
   9. Spiryaev, Ilya V 
  10. Zhazhkov, Boris N 

Production Lady
   1. Deledivka, Inna V (RUS)
   2. Zhloba, Svetlana 
   3. Stankouskaya, Inha 
   4. Lovtsova, Liudmila A 
   5. Tsypkovskaya, Irina A