Match Results


Russian Championship. Shotgun

Match Date: 2016-08-25
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Andrey Fjodorov
Range Master: Artem Rozkov
Stats Director: Viktoria Makovetskaja

Open 
   1. Anikin Roman B (RUS)
   2. Khalitov Roman R 
   3. Orlov Sergey V 
   4. Kudryavtsev Oleg V 
   5. Kharitonov Vladimir V 
   6. Dorin Stanislav A 
   7. Minakov Evgeniy Y 
   8. Ilin Vsevolod V 
   9. Languev Ivan A 
  10. Lykov Aleksandr A 

Standard 
   1. Plaksin Vasiliy A (RUS)
   2. Konov Sergey A 
   3. Skopin Maksim Y 
   4. Romanov Ivan A 
   5. Panov Sergey V 
   6. Nikonov Aleksey V 
   7. Goncharov Mikhail V 
   8. Vikharev Andrey I 
   9. Korneev-Preobrazhenskiy Denis A 
  10. Malanukha Aleksey L 

Standard Manual 
   1. Zakharov Denis V (RUS)
   2. Mashechkov Artyem V 
   3. Orlov Pavel V 
   4. Nikolaev Yuriy V 
   5. Kapliev Andrey V 
   6. Sarabskiy Anton O 
   7. Kononenko Pavel A 
   8. Urbanovich Anton V 
   9. Yakimov Pavel N 
  10. Petukhov Aleksandr G 

Modified 
   1. Chamyan Vladimir A (RUS)
   2. Ananichev Vladimir A 
   3. Chernousov Dmitriy I 
   4. Kuzmichev Aleksey A 
   5. Lisimenko Viktor V 
   6. Shvankov Andrey V 
   7. Chernousov Evgeniy I 
   8. Shashin Konstantin V 
   9. Dudarev Ilya A 
  10. Kropotov Aleksandr L 

Open Lady
   1. Karelina Alyena V (RUS)
   2. Korobeynik Tatyana S 
   3. Shvarts Mariya V 
   4. Nurlatova Olga A 
   5. Stafeeva Yana V