Match Results


Moscow Open

Match Date: 2010-12-11
Match Discipline: Handgun
Match Director: Fedorov Andrey
Range Master: Krasimir Mihtiev
Stats Director: Antonov Andrey

Open 
   1. Krukov, Aleksey (RUS)
   2. Komarov, Anton 
   3. Fisenko, Denis 
   4. Virlo, Yanus 
   5. Lashin, Roman 
   6. Peipo, Matti 
   7. Marienkov, Igor 
   8. Agafonov, Aleksey 
   9. Lezhebokov, Sergey 
  10. Kazancev, Danil 

Standard 
   1. Lubimov, Aleksandr (RUS)
   2. Zryachev, Nikolay 
   3. Betin, Alexandr 
   4. Ivanov, Sergey 
   5. Kiselev, Kirill 
   6. Panov, Sergey 
   7. Ostrovskiy, Dmitriy 
   8. Gruzmanov, Konstantin 
   9. Boyarkin, Vladimir 
  10. Voyno, Aleksey 

Production 
   1. Pichugin, Aleksey (RUS)
   2. Garcia, Frank 
   3. Vindushka, Vaclav 
   4. Titov, Vladimir 
   5. Onshin, Nikolay 
   6. Danilovich, Pavel 
   7. Rozhkov, Artem 
   8. Torgashev, Pavel 
   9. Guschina, Maria 
  10. Fedotov, Aleksey 

Production Lady
   1. Guschina, Maria (RUS)
   2. Nikolaeva, Svetlana 
   3. Chernenko, Anastasiya 
   4. Shushpanova, Elizoveta 
   5. Knyazeva, Elena