Match Results


Moscow Open

Match Date: 2010-12-11 
Match Discipline: Handgun 
Match Director: Fedorov Andrey 
Range Master: Krasimir Mihtiev 
Stats Director: Antonov Andrey 

Open 
   1. Krukov, Aleksey (RUS)
   2. Komarov, Anton 
   3. Fisenko, Denis 
   4. Virlo, Yanus 
   5. Lashin, Roman 
   6. Peipo, Matti 
   7. Marienkov, Igor 
   8. Agafonov, Aleksey 
   9. Lezhebokov, Sergey 
  10. Kazancev, Danil 

Standard 
   1. Lubimov, Aleksandr (RUS)
   2. Zryachev, Nikolay 
   3. Betin, Alexandr 
   4. Ivanov, Sergey 
   5. Kiselev, Kirill 
   6. Panov, Sergey 
   7. Ostrovskiy, Dmitriy 
   8. Gruzmanov, Konstantin 
   9. Boyarkin, Vladimir 
  10. Voyno, Aleksey 

Production 
   1. Pichugin, Aleksey (RUS)
   2. Garcia, Frank 
   3. Vindushka, Vaclav 
   4. Titov, Vladimir 
   5. Onshin, Nikolay 
   6. Danilovich, Pavel 
   7. Rozhkov, Artem 
   8. Torgashev, Pavel 
   9. Guschina, Maria 
  10. Fedotov, Aleksey 

Production Lady
   1. Guschina, Maria (RUS)
   2. Nikolaeva, Svetlana 
   3. Chernenko, Anastasiya 
   4. Shushpanova, Elizoveta 
   5. Knyazeva, Elena