Match Results


Archangel Michael Cup - Final Round

Match Date: 2018-11-22
Match Discipline: Handgun
Match Director: Vladimir Titov
Range Master: Artem Rozhkov
Stats Director: Vasily Makov

Open 
   1. Velichkin, Denis E (RUS)
   2. Kamenicek, Martin 
   3. Sannikov, Pavel V 
   4. Tretyakov, Anton S 
   5. Dashuk, Andrey S 
   6. Kazankin, Mikhail A 
   7. Ermolaev, Aleksandr V 
   8. Burakin, Evgeniy S 
   9. Shashin, Konstantin V 
  10. Garipov, Bulat A 

Standard 
   1. Popov, Aleksey S (RUS)
   2. Onshin, Nikolay V 
   3. Deledivka, Vitaliy S 
   4. Tsapin, Igor V 
   5. Gunkin, Ivan D 
   6. Talyshev, Dmitriy A 
   7. Khramykh, Sergey A 
   8. Kuznetsova, Aleksandra E 
   9. Kozhukhov, Aleksey M 
  10. Terenteva, Aleksandra K 

Classic 
   1. Venetskiy, Aleksandr V (RUS)
   2. Andreev, Sergey B 
   3. Rasnetsov, Andrey S 
   4. Mitishev, Rizvan R 
   5. Shaginyan, Arsen K 
   6. Kalugina, Anna S 
   7. Pushkarev, Sergey A 
   8. Petrushin, Evgeniy B 
   9. Potekhin, Viktor Y 
  10. Bukareva, Olga V 

Production 
   1. Stoeger, Ben (USA)
   2. Momcilovic, Ljubisa 
   3. Manturov, Evgeniy D 
   4. Voyno, Aleksey A 
   5. Sumin, Pavel A 
   6. Gordienko, Ekaterina D 
   7. Panachev, Leonid G 
   8. Safikanov, Aleksandr A 
   9. Popov, Aleksandr V 
  10. Panov, Yuriy G 

Standard Lady
   1. Kuznetsova, Aleksandra E (RUS)
   2. Terenteva, Aleksandra K 
   3. Gordeychuk, Elena A 
   4. Ekkert, Natalya Y 
   5. Abramova, Tatyana M 

Classic Lady
   1. Kalugina, Anna S (RUS)
   2. Bukareva, Olga V 
   3. Petrova, Kseniya A 
   4. Ternovskaya, Lyudmila A 
   5. Bykova, Kristina V 

Production Lady
   1. Gordienko, Ekaterina D (RUS)
   2. Deledivka, Inna V 
   3. Zinurova, Olesya R 
   4. Morozova, Anastasiya A 
   5. Sadykova, Ekaterina V 

Open Senior
   1. Ermolaev, Aleksandr V (RUS)
   2. Burakin, Evgeniy S 
   3. Shashin, Konstantin V 
   4. Oskirko, Sergey D 
   5. Kropotov, Aleksandr L 

Standard Senior
   1. Khramykh, Sergey A (RUS)
   2. Ternovskiy, Aleksey I 
   3. Suslov, Andrey I 
   4. Chegodaev, Sergey N 
   5. Vovchenko, Aleksandr Y 

Production Senior
   1. Panov, Yuriy G (RUS)
   2. Sologub, Aleksandr A 
   3. Serdyukov, Aleksey V 
   4. Pakhomov, Dmitriy P 
   5. Popov, Sergey V