Match Results


Siberian Athens

Match Date: 2018-04-21
Match Discipline: Handgun
Match Director: Smakotin I.L.
Range Master: Smakotin I.L.
Stats Director: Smakotina O.L.

Standard 
   1. Gunkin, Ivan D (RUS)
   2. Filippov, Nikolay A 
   3. Timoshenko, Aleksey P 
   4. Krivenko, Dmitriy V 
   5. Markus, Aleksey V 
   6. Kostikov, Aleksandr S 
   7. Sidorov, Sergey N 
   8. Manzhukov, Aleksey V 
   9. Shipilenko, Aleksandr E 
  10. Tsarev, Sergey I 

Production 
   1. Sumin, Pavel A (RUS)
   2. Kuznetsov, Dmitriy N 
   3. Kozhukhov, Aleksey M 
   4. Ivashko, Aleksandr V 
   5. Dyachenko, Denis E 
   6. Avdeev, Aleksandr G 
   7. Kuzminykh, Oleg L 
   8. Ukhov, Aleksey A 
   9. Tuboltsev, Sergey V 
  10. Perelaznyy, Vladilen V 

Standard Lady
   1. Kostromina, Svetlana V (RUS)
   2. Papulovskaya, Natalya I 
   3. Rusanova, Veronika V 
   4. Erokhina, Yana V 
   5. Nurlatova, Olga A