Match Results


Russia Cup - 2018. 4th Stage

Match Date: 2018-08-16
Match Discipline: Rifle
Match Director: Lobanov A.N.
Range Master: Volkov A.V.
Stats Director: Volkova S. V.

Open Semi-Auto 
   1. Kazakov, Igor G (RUS)
   2. Orlov, Sergey V 
   3. Rzhevskiy, Denis A 
   4. Polonskiy, Aleksandr S 
   5. Svatikov, Gleb V 
   6. Zinkovskiy, Vadim V 
   7. Vladimirov, Anton E 
   8. Kislovskiy, Ariy A 
   9. Mustakaev, Damir F 
  10. Dedegkaev, Soslan E 

Standard Semi-Auto 
   1. Repin, Vladimir A (RUS)
   2. Denisov, Arseniy G 
   3. Chamyan, Vladimir A 
   4. Nikonov, Aleksey V 
   5. Inozemtsev, Andrey V 
   6. Necheporuk, Andrey V 
   7. Pavelev, Roman S 
   8. Krupenin, Vladimir N 
   9. Spasichenko, Dmitriy N 
  10. Provotorov, Pavel A 

Standard Manual 
   1. Kirisenko, Andrey V (RUS)
   2. Romanov, Aleksey L 
   3. Parshutkin, Aieksey N 
   4. Terebenin, Aleksey N 
   5. Ulkin, Denis V 
   6. Yunichkin, Aleksandr S 
   7. Mazalov, Andrey A 
   8. Kornilov, Sergey V 
   9. Ustyuzhaninova, Mariya A 
  10. Vorobeva, Natalya A 

Open Semi-Auto Senior
   1. Tochilin, Sergey V (RUS)
   2. Pushkarev, Sergey A 
   3. Oskirko, Sergey D 
   4. Prosvirov, Oleg A 
   5. Arbuzov, Andrey V