Match Results


Minin Cup

Match Date: 2018-07-27
Match Discipline: Handgun
Match Director: Pichugin A.V.
Range Master: Rozhkov A.A.
Stats Director: Nikitin O.

Standard 
   1. Onshin, Nikolay V (RUS)
   2. Popov, Aleksey S 
   3. SAPRYKIN, ANDREY 
   4. Lunin, Aleksandr A 
   5. Nemykin, Nikita M 
   6. Kuyumzhi, Aleksandr I 
   7. Petrykin, Dmitriy P 
   8. Tsapin, Igor V 
   9. Gunkin, Ivan D 
  10. Makoev, Alibek R 

Classic 
   1. Ragozin, Aleksey V (RUS)
   2. Venetskiy, Aleksandr V 
   3. Andreev, Sergey B 
   4. Denishchuk, Andrey Y 
   5. Rozanov, Yuriy A 
   6. Mendelev, Pavel V 
   7. Solovich, Oleg M 
   8. Suetin, Artem G 
   9. Ternovskaya, Lyudmila A 
  10. Lantsman, Lazar G 

Production 
   1. Voyno, Aleksey A (RUS)
   2. Nikitin, Oleg A 
   3. Polyakov, Andrey V 
   4. Panachev, Leonid G 
   5. Fedorov, Andrey S 
   6. Miroshnichenko, Aleksey V 
   7. Aliev, Timur R 
   8. Altynov, Maksim E 
   9. Deryabin, Igor S 
  10. Zudin, Dmitriy I 

Production Lady
   1. Gorbacheva, Irina V (RUS)
   2. Mishnyeva, Aleksandra P 
   3. Podolskaya, Aliya K 
   4. Merkulova, Yuliya A 
   5. Tereshchuk, Natalya M 

Standard Senior
   1. Sanzharevskiy, Aleksandr D (RUS)
   2. Ternovskiy, Aleksey I 
   3. Khramykh, Sergey A 
   4. Serdyukov, Aleksey V 
   5. Vovchenko, Aleksandr Y 

Production Senior
   1. Pakhomov, Dmitriy P (RUS)
   2. Malyshev, Valeriy V 
   3. Myasnikov, Andrey O 
   4. Popov, Sergey V 
   5. Gromadzkiy, Konstantin B