Match Results


Cup Of Mikhail Khalashnikov (rifle)

Match Date: 2016-08-25
Match Discipline: Rifle
Match Director: Egorov Sergei A
Range Master: Ermolaev Alexei V
Stats Director: Zotikov Gleb N

Open Semi-Auto 
   1. Sugak, Pavel S (RUS)
   2. Votyakov, Sergey V 
   3. Bliznecov, K. L. 
   4. Koshkin, Ivan S 
   5. Kashtanov, Valeriy Valer 
   6. Polonskiy, A. S. 
   7. Dzhatiev, Aleksandr A 
   8. Kirisenko, Andrey V 
   9. Vladimirov, Anton E 
  10. Fedorov, A. N. 

Standard Semi-Auto 
   1. Ruyatkin, Oleg P (RUS)
   2. Malishev, Andrey Gennad 
   3. Ryakhovskikh, Igor A 
   4. Gilyev, Anton Mih 
   5. Motorin, Dmitriy Gennad 
   6. Mishchuk, Aleksandr M 
   7. Tuhfatullin, Anvar Nagim 
   8. Denisov, Arseniy G 
   9. Tumakov, Nikolay Nikol 
  10. Provotorov, Pavel 

Standard Semi-Auto Lady
   1. Tereshina, Anastasiya (RUS)
   2. Korobova, Mariya Sergeevn 
   3. Fursova, Serafima 
   4. Gujvenko, Elena Ivanovna 
   5. Dementieva, Aleksandra