Match Results


Russian National IPSC Shotgun Cup 2016. 2nd Stage

Match Date: 2016-04-15
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Kosorotikov Ivan
Range Master: Travkin Artem
Stats Director: Finogenov Alexey

Open 
   1. Kharitonov, Vladimir V (RUS)
   2. Orlov, Sergey V 
   3. Golub, Dmitriy S 
   4. Kudryavtsev, Oleg V 
   5. Shorvaev, Aleksandr E 
   6. Makeev, Aleksandr M 
   7. Solovev, Pavel V 
   8. Pogudin, Andrey S 
   9. Lykov, Aleksandr A 
  10. Klyuchevskiy, Sergey A 

Standard 
   1. Konov, Sergey A (RUS)
   2. Skopin, Maksim Y 
   3. Kisyelkin, Dmitriy N 
   4. Romanov, Ivan A 
   5. Malanukha, Aleksey L 
   6. Dikarev, Andrey N 
   7. Safonov, Vladimir A 
   8. Nikonov, Aleksey V 
   9. Karaev, Timur V 
  10. Boytsov, Evgeniy V 

Standard Manual 
   1. Orlov, Pavel V (RUS)
   2. Zakharov, Denis V 
   3. Nikolaev, Yuriy V 
   4. Mashechkov, Artyem V 
   5. Kononenko, Pavel A 
   6. Kapliev, Andrey V 
   7. Urbanovich, Anton V 
   8. Kudryavtsev, Andrey B 
   9. Zakharchenko, Andrey A 
  10. Zakharov, Anton O 

Open Lady
   1. Shvarts, Mariya V (RUS)
   2. Korobeynik, Tatyana S 
   3. Lyubimova, Evgeniya A 
   4. Sviryd, Kate 
   5. Vorobyeva, Natalya