Match Results


Russian National IPSC Shotgun Cup 2016. 4th Stage

Match Date: 2016-07-01
Match Discipline: Shotgun
Match Director: Languev I.A.
Range Master: Mazhonok A.F.
Stats Director: Duplinskaya Y.

Open 
   1. Anikin, Roman B (RUS)
   2. Pogudin, Andrey S 
   3. Kudryavtsev, Oleg V 
   4. Orlov, Sergey V 
   5. Ivanov, Sergey V 
   6. Lykov, Aleksandr A 
   7. Kasatkin, Andrey V 
   8. Shorvaev, Aleksandr E 
   9. Yakovlev, Denis S 
  10. Languev, Ivan A 

Standard 
   1. Romanov, Ivan A (RUS)
   2. Malanukha, Aleksey L 
   3. Kisyelkin, Dmitriy N 
   4. Chamyan, Vladimir A 
   5. Nikonov, Aleksey V 
   6. Lisimenko, Viktor V 
   7. Korneev-Preobrazhenskiy, Denis A 
   8. Simakov, Aleksey Y 
   9. Ermolov, Maksim V 
  10. Khodchenkov, Evgeniy O 

Standard Manual 
   1. Orlov, Pavel V (RUS)
   2. Sarabskiy, Anton O 
   3. Nikolaev, Yuriy V 
   4. Kapliev, Andrey V 
   5. Zakharov, Denis V 
   6. Mashechkov, Artyem V 
   7. Urbanovich, Anton V 
   8. Zakharchenko, Andrey A 
   9. Karpinskiy, Stepan N 
  10. Evtukhov, Andrey V