IPSC :: Match Results IPSC :: Match Results
Match Results


Russian Championship. Rifle

Match Date: 2016-09-16
Match Discipline: Rifle
Match Director: Kosorotikov Ivan
Range Master: Travkin Artem
Stats Director: Finogenov Alexey

Open Semi-Auto 
   1. Svatikov Gleb V (RUS)
   2. Mikhaylov Vadim V 
   3. Orlov Sergey V 
   4. Khalitov Roman R 
   5. Sugak Pavel 
   6. Mustakaev Damir F 
   7. Ushakov Mikhail A 
   8. Shkoda Maksim Y 
   9. Votyakov Sergey V 
  10. Ilin Vsevolod V 

Open Manual 
   1. Polonskiy Alexandr (RUS)
   2. Ivashko Aleksandr V 
   3. Gladkov Sergey V 
   4. Shashin Konstantin V 
   5. Tyurin Aleksey A 
   6. Dedegkaev Soslan 
   7. Terentev Mikhail G 
   8. Belov Mikhail 
   9. Korkodinov Vladimir V 
  10. Neklyudov Aleksandr V 

Standard Semi-Auto 
   1. Gubich Georgiy N (RUS)
   2. Inozemtsev Andrey V 
   3. Alborov Alan K 
   4. Melyushkevichev Artur E 
   5. Shutov Aleksandr S 
   6. Chamyan Vladimir A 
   7. Shchetinin Sergey D 
   8. Repin Vladimir A 
   9. Nazarov Anton Y 
  10. Denisov Arseniy G 

Open Semi-Auto Lady
   1. Rumyantseva Natalya V (RUS)
   2. Shvarts Mariya V 
   3. Sveshnikova Mariya A 
   4. Karelina Alyena V 
   5. Pilipenko Yulianna I 

Standard Semi-Auto Lady
   1. Shalimova Mariya (RUS)
   2. Korobova Mariya 
   3. Guzhvenko Elena 
   4. Dementyeva Alexandra 
   5. Tereshina Anastasiya 

Open Semi-Auto Senior
   1. Mubarakov Ramazan B (RUS)
   2. Anashkin Andrey G 
   3. Sokolov Sergey 
   4. Samonyuk Aleksandr P 
   5. Tochilin Sergey V